Literatura Popularna 3: Kryminał

Literatura Popularna 3: Kryminał
Literatura Popularna 3: Kryminał

Wydział Filologiczny Uniwersytety Śląskiego zaprasza na konferencję zatytułowaną „Literatura Popularna 3: Kryminał„.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 października na Auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy Placu Sejmu Śląskiego 1.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:

Środa, 12 października 2016 r.

10:00

Otwarcie konferencjiprof. zw. dr hab. Marian Kisiel, Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej

prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski, Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

10:15–11:35

Prowadzący: dr hab. Dariusz Nowacki

dr hab. Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Współczesna powieść kryminalna jako głos w sprawie ważnych wydarzeń społeczno-politycznych XX wieku

dr Paweł Tomczok, Uniwersytet Śląski

Motywy kryminalne w historiach alternatywnych

dr Małgorzata Niziołek (grupa badawcza: dr hab. prof. UP Teresa Muryn, dr Katarzyna Gabrysiak, dr Alicja Hajok, dr Małgorzata Nizołek), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Model leksykalno-składniowy scen zbrodni

Dyskusja

Przerwa kawowa

11:50–13:15

Prowadzący: dr Mariusz Jochemczyk

mgr Joanna Antoniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czy da się okiełznać kryminał? Spojrzenie na próby sformułowania reguł pisania powieści kryminalnych

mgr Barbara Łągiewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Karnawał okrucieństwa w retrokryminałach Marka Krajewskiego

mgr Anna Wróblewska, Uniwersytet Śląski

Powieść kryminalna na szklanym ekranie. Współczesne adaptacje przygód Sherlocka Holmesa a przemiany wewnątrzgatunkowe

Dyskusja

Przerwa obiadowa

15.00–16.00

Prowadzący: dr hab. Wacław Forajter

dr Karolina Kołodziej, Uniwersytet Łódzki

Łódzkie kryminały Ludwika Starskiego i Krzysztofa Beśki

dr hab. Katarzyna Szmigiero, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Szpony zbrodni i szaleństwa? Choroba psychiczna w powieściach Roberta Galbraitha „Wołanie kukułki” (2013), „Jedwabnik” (2014) i „Żniwa zła” (2015)

mgr Marzena Forma, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Zbrodnia w mieście. (Geo)poetyka przestrzeni wielkomiejskiej w literaturze kryminalnej Ewy Ostrowskiej

Dyskusja

Zakończenie obrad

Czwartek, 13 października 2016 r.

10:00 – 11:00

Prowadzący: dr Miłosz Piotrowiak

dr hab. Iwona Mityk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Autotematyzm i Joe Alex

dr hab. Rafał Szczerbakiewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Joe Alex –kryminał inteligencki w PRL-u

dr Ewa Bartos, Uniwersytet Śląski

Joe Alex i kicz

Dyskusja

Przerwa kawowa

11:15 – 12:20

Prowadzący: dr. hab. prof. UŚ Alina Świeściak

dr Leszek Będkowski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Trylogia kryminalna” Zygmunta Miłoszewskiego w świetle recenzji

mgr Malwina Dziekan, Uniwersytet Wrocławski

Psychologiczna analiza osobowości głównego bohatera trylogii Zygmunta Miłoszewskiego

dr hab. prof. AJD Adam Regiewicz, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Co porabia detektyw w czasie wolnym?

Dyskusja

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:00

Prowadzący: dr hab. Grażyna Maroszczuk

dr hab. prof. UAM Agnieszka Czyżak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Powieść neo-, post-, czy antymilicyjna –o twórczości Ryszarda Ćwirleja

mgr Ewa Krzywicka, Uniwersytet Zielonogórski

Piętnastolecie polskiej powieści kryminalnej retro: wzorce, kontynuacje, przekształcenia

dr hab. Maria Berkan-Jabłońska, Uniwersytet Łódzki

Kobieta-detektyw w klasycznych kryminałach z przełomu wieków XIX i XX oraz współczesnych kryminałach retro

Dyskusja

Zakończenie obrad

17:00

Bankiet

Piątek, 14 października 2016 r.

9:00 – 10:20

Prowadzący: prof. dr hab. Barbara Gutkowska

mgr Robert Dudziński, Uniwersytet Wrocławski

Królewna i inni. Początki powieści milicyjnej w perspektywie kulturowej

dr Dominik Sulej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poetyka zagadki detektywistycznej w trzech krokach: Czechow, Christe, Nabokov

mgr Łukasz Kucharczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poetyka kryminału według Stanisława Lema

Dyskusja

Przerwa kawowa

10:40 – 12:20

Prowadzący: dr hab. Anna Kałuża

dr Monika Samsel-Chojnacka, Uniwersytet Gdański

Niespokojne Anniki Bengtzon – cykl Lizy Marklund jako przykład wieloaspektowości szwedzkiej powieści kryminalnej

mgr Rafał Chojnacki,Uniwersytet Gdański

Skandynawski kryminał XXI wieku na przykładzie serii Andersa de la Motte „Geim”

dr hab. Andrzej Juszczyk, Uniwersytet Jagielloński

Realizm fantazmatyczny, czyli co nam dają skandynawskie kryminały?

dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak, Uniwersytet Śląski

Wszystko purpurowe. Współczesne „bizantyńskie” kryminały

Dyskusja

Przerwa obiadowa

14:00 – 15:20

Prowadzący: dr Piotr Gorliński-Kucik

dr Małgorzata Domagalska, Uniwersytet Łódzki

Zbrodnia w wieloetnicznym świecie. Żydzi w kryminale retro

Andrzej Juchniewicz, Uniwersytet Śląski

Uwikłani w Zagładę. Reprezentacja, historiografia i pamięć Szoa w wybranych powieściach kryminalnych ostatniej dekady

dr hab. Marta Tomczok, Uniwersytet Śląski

Inwazja kryminału w literaturze Zagłady – przyczyny zjawiska

Dyskusja

Zakończenie konferencji

Dodaj komentarz