Konferencja „Kryminał. Okna na świat” w Zielonej Górze

krymi_zg

Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Kryminał. Okna na świat”, która odbędzie się w dniach 19-20.10.2016 na Wydziale Humanistycznym.
PROGRAM KONFERENCJI:

19 października 2016 r. (środa)
9.00 – Inauguracja (sala wykładowa, parter Biblioteki UZ)
Uroczyste otwarcie Konferencji przez Jego Magnificencję Prorektora – profesora dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego
i Pana Dziekana – dra hab. Sławomira Kufla, prof. UZ

9.30-10.30 Okna współczesnego kryminału
Przewodniczący: dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ

dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG (Gdańsk), Efekt kryminału. O rzeczywistości (w) gatunku

dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ (Zielona Góra), Kryminał, okna i świat

dr Magdalena Jurewicz (Poznań), Językowy obraz świata w niemieckiej literaturze kryminalnej na podstawie współczesnych frazeologizmów i okazjonalizmów

10.30-10.50 – dyskusja

11.10-12.10 Kryminał i kontekst polityczny

Przewodniczący: dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG

dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD (Częstochowa), Polityczność zbrodni? Hermeneutyczna teoria śladu w kryminałach

dr hab. László Kálmán Nagy, prof. UJ (Kraków), Karykaturalny stereotyp zbrodni i przestępcy w węgierskiej kulturze lat realnego socjalizmu (1956-1989)

dr Monika Samsel-Chojnacka (Gdańsk), Goodbye Mao. Szwedzkie powieści kryminalne jako próba rozliczenia Pokolenia 68

12.10-12.30 – dyskusja

12.50-13.50 Kryminał w cieniu realnego socjalizmu

Przewodnicząca: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ

dr Wolfgang Brylla (Zielona Góra), Powieść milicyjna – reaktywacja

mgr Anna Kaczmar (Zielona Góra), Obraz zbrodni we spółczesnych wybranych polskich reportażach kryminalnych

mgr Elżbieta Gazdecka (Zielona Góra), Jak i dlaczego badać współczesną powieść kryminalną? Twórczość Joanny Chmielewskiej a dzisiejszy kryminał społeczny

13.50-14.10 – dyskusja

15.20-16.40 Przestrzenie współczesnego kryminału

Przewodniczący: dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD

dr Piotr Kallas (Gdańsk), Piękno i groza współczesnego Babilonu, czyli obraz XX-wiecznego Londynu w wybranych angielskich opowieściach kryminalnych

lic. Marlena Berdys (Zielona Góra), Symbolika miasta labiryntu w powieściach M. Krajewskiego i Z. Miłoszowskiego

mgr Jesica Woźniak (Zielona Góra), Przestrzeń grozy w powieści Joanny Bator Ciemno, prawie noc

mgr Piotr Prusinowski (Zielona Góra), Wielkomiejski mikrokosmos lat 80. w filmie Żyć i umrzeć w Los Angeles Williama Friedkina

16.40-17.00 – dyskusja

18.00 – Zbrodnia w palmiarni: spotkanie autorskie z Martą Zaborowską

20 października 2016 (czwartek)

9.00-10.00 Kryminał – retro i inne światy

Przewodniczący: dr Wolfgang Brylla

dr hab. Mirosław Ryszkiewicz (Lublin), Portret wisielca. Retoryczne funkcje kryminałów retro Marcina Wrońskiego

ks. dr Grzegorz Głąb (Lublin), Strachy na lachy? Groza w retro – kryminałach Marka Krajewskiego i Marcina Wrońskiego

dr Małgorzata Peroń (Lublin), Literackie kreacje Tatr i Podhala w wybranych powieściach kryminalnych

10.00-10.20 – dyskusja

10.40-11.40 Cykle kryminalne i popkulturowy dyskurs

Przewodnicząca: dr Małgorzata Peroń

mgr Julia Poświatowska (Szczecin), Zbrodnia w serii – cykliczność powieści kryminalnych współczesnych polskich autorek

mgr Magdalena Żmudziak (Lublin), Kryminalne światy Katarzyny Bondy – o powieściach kryminalnych z cyklu „Cztery żywioły Saszy Załuskiej”

mgr Magdalena Stadnik (Szczecin), Popkulturowe reprezentacje futbolu w piłkarskich powieściach kryminalnych

11.40-12.00 – dyskusja

12.20-13.40 Geopoetyka, recepcja i etyka

Przewodnicząca: dr Monika Samsel-Chojnacka

dr Karolina Rapp (Zielona Góra), Przestrzenie konfliktów etnicznych w Namibii w powieści kryminalnej Kamienista ziemia (2012) Bernharda Jaumanna

mgr Kamila Gieba (Zielona Góra), Krzywe zwierciadło. Łagów Lubuski w Cichej przystani Marty Mizuro

mgr Rafał Chojnacki (Gdańsk), Szwecja w polskiej recepcji powieści kryminalnych Henninga Mankella o komisarzu Wallenderze

mgr Dariusz Urbańczyk (Zielona Góra), „Rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska”. O problematyce winy i kary w opowiadaniach – przypowieściach F. von Schiracha

13.40-14.00 – dyskusja

14.00-14.20 – podsumowanie konferencji: Dorota Kulczycka i Wolfgang Brylla

Dodaj komentarz